Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Phạm Cử Thiện PDF Print E-mail
Monday, 30 November 2015 17:00

PHẠM CỬ THIỆN

PHẦN BẢN THÂN

Ngày sinh: 20/04/1969

Quê quán: Xã Vĩnh Thành – huyện Chợ Lách – tỉnh Bến Tre

Học vị: Tiến sĩ,                                     năm công nhận: 2011

Chức danh:                                            năm được phong:

Môn giảng dạy: Sinh thái học, Động vật không xương

Đơn vị công tác: Khoa Sinh – Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại:

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Phạm Cử Thiện, Yang Yi and Kevin Fitzsimmons (2004), “Effects of adding shrimp (Penaeus monodon) into intensive culture ponds of Nile tilapia (Oreochromis niloticus) at different densities”, In proceedings: 6th International symposium on Tilapia in Aquaculture, September 2004, Manila, in Philippines, tr.794-805.
 2. Đinh Thị Thủy, Trần Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Mộng Hoàng, Lưu Đức Điền, Lê Hữu Tài, Phạm Cử Thiện (2005),Nghiên cứu các bệnh nguy hiểm thường gặp trên cá rô phi (Oreochromis spp.) nuôi thâm canh”, Tuyển tập nghề cá sông Cửu Long, tr. 331-360.
 3. Phạm Cử Thiện, Anders Dalsgaard, Bùi Ngọc Thanh, Annette Olsen, K. Darwin Murrell (2007),Prevalence of fishborne zoonotic parasites in important cultured fish species in the Mekong Delta, Vietnam”, Parasitol Res, Số 101, tr.1277–1284.

 4. Phạm Cử Thiện, Anders Dalsgaard, Nguyễn Thanh Nhân, Annette Olsen, K. Darwin Murrell (2009), “Prevalence of zoonotic trematode parasites in fish fry and juveniles in fish farms of the Mekong Delta, Vietnam”, Aquaculture, Số 295, tr.1–5.
 5. Phạm Cử Thiện (2011), “Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ (giai đoạn metacercaria) trên cá tai tượng giống và cá nuôi thịt trong mô hình VAC ở tỉnh Tiền Giang”, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Năm thứ 11, tr.131-136.
 6. Nguyễn Công Thành, Ngô Minh Lý, Phạm Cử Thiện, Hoàng Thị Thủy Tiên (2014),Giải pháp nuôi tôm trong mô hình luân canh tôm lúa ở vùng bán đảo Cà Mau”, Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long, Số 03/2014, tr.58-68.

 7. Nguyễn Văn Hiệp, Phạm Cử Thiện, Phạm Văn Khánh (2014),Kết quả bước đầu sinh sản nhân tạo cá chạch lửa (Mastacembelus)”, Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long, Số 03/2014, tr.33-40.
 8. Đặng Văn Trường, Trịnh Quốc Trọng, Nguyễn Văn Hiệp, Nguyễn Thanh Vũ, Phạm Cử Thiện (2014), “Kết quả ương cá hô từ giai đoạn cá bột lên cá hương 10 và 20 ngày tuổi với thức ăn và mật độ khác nhau”, Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long, Số 04/2014, tr.48-55.
 9. Thi Thanh Vinh và Phạm Cử Thiện (2015), “Kết quả ban đầu sinh sản cá trà sóc (Probarbus jullieni Sauvage, 1880)”, Tạp chí Nghề cá sông Cửu Long, Số 05/2015, tr. 17-28.
 10. Phạm Cử Thiện, Henry Madsen, Hà Thị Ngọc Nga, Anders Dalsgaard, K. Darwin Murrell (2015),Effect of pond water depth on snail populations and fish-borne zoonotic trematode transmission in juvenile giant gourami (Osphronemus goramy) aquaculture nurseries”, Parasitology International, Số 64, tr.522-526.
 11. Henry Madsen, Phạm Cử Thiện, Hà Thị Ngọc Nga, Jesper Hedegaard Clausen, Anders Dalsgaard, K. Darwin Murrell (2015), “Two-year intervention trial to control of fish-borne zoonotic trematodes in giant gourami (Osphronemus goramy) and striped catfish (Pangasianodon hypophthalmus) in nursery ponds in the Mekong Delta, Vietnam”, Acta Tropica, Số 152, tr.201-207.

Đề tài nghiên cứu

 1. Đặng Văn Trường, Phạm Cử Thiện, Thi Thanh Vinh, Huỳnh Hữu Ngãi, Phạm Văn Khánh (2015), Khai thác và phát triển nguồn gen cá Hô (Catlocarpio seamensis). Đề tài khoa học cấp Nhà nước.
 2. Phạm Cử Thiện (2012), Khảo nghiệm thức ăn hỗn hợp dạng viên nuôi cá rô đồng nhãn hiệu UP. Đề tài cấp Viện Nghiên Cứu Nuôi Trồng Thủy Sản II.
 3. Phạm Cử Thiện (2010), Nghiên cứu ương cá tra và tai tượng giảm tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài thuộc chương trình Dự án FIBOZOPA – DANIDA.
 4. Trần Thanh Xuân, Phạm Văn Khánh, Trịnh Quốc Trọng, Phạm Cử Thiện, Nguyễn Thanh Vũ, Hà Thị Ngọc Nga, Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Văn Thông, Nguyễn Sĩ Khánh (2008), Quy hoạch phát triển nuôi tôm càng xanh vùng lũ huyện Tam Nông đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề tài cấp Tỉnh.
 5. Phạm Cử Thiện (2006), Tỷ lệ nhiễm sán lá song chủ trên các loài cá nuôi chính ở đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài thuộc chương trình Dự án FIBOZOPA – DANIDA.
 6. Nguyễn Văn Trọng, Lý Thị Thanh Loan, Trần Quốc Bảo, Thiều Lư, Đỗ Văn Hoàng, Đỗ Quang Tiền Vương, Trình Trung Phi, Võ Nguyễn Xuân Quế, Nguyễn Thanh Trúc, Đặng Ngọc Thùy, Thới Ngọc Bảo, Lưu Đức Điền, Hoàng Thanh Lịch, Phạm Bá Vũ Tùng, Nguyễn Thị Kim Vân, Phạm Cử Thiện, Đinh Thị Thủy (2005), Quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực Nam bộ năm 2004. Đề tài cấp Bộ.
 7. Đinh Thị Thủy, Trần Thị Minh Tâm, Nguyễn Thị Mộng Hoàng, Lưu Đức Điền, Lê Hữu Tài, Phạm Cử Thiện (2005),Nghiên cứu các bệnh nguy hiểm thường gặp trên cá rô phi (Oreochromis spp.) nuôi thâm canh. Đề tài cấp Bộ.
 8. Nguyễn Minh Thành, Trịnh Quốc Trọng, Phạm Cử Thiện, Nguyễn Văn Sáng (2003), “Fish seed production in four provinces of the Mekong Delta in 2000”. Đề tài thuộc Dự án Aquaculture of Indigenous Mekong Fish Species Project, Viet Nam Component (funded by DANIDA, through the MRC Fisheries Program).
 9. Phạm Cử Thiện, Phạm Thị Bích Hồng, Nguyễn Ngọc Thúy (2000), “Impact of on-farm trials in 1999-2000 to farmers’ aquaculture in Tien giang province”. Đề tài thuộc Dự án Rural Extension Project for Aquaculture Development in the Mekong Delta Vietnam (Phase I, Cambodia and Vietnam, funded by DANIDA, through the MRC Fisheries Program).
 10. Sunnuntar Setboonsarng, Lê Huy Hoàng, Phạm Cử Thiện (1999), Baseline Survey of Tien Giang province in 1998. Đề tài thuộc Dự án Rural Extension Project for Aquaculture Development in the Mekong Delta Vietnam (Phase I, Cambodia and Vietnam, funded by DANIDA, through the MRC Fisheries Program).
 11. Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Hảo, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Minh Thành, Đinh Thế Đạo, Hoàng Minh Đức, Trần Hòa Hiệp, Ngô Văn Hải, Huỳnh Hữu Ngãi, Phạm Công Thành, Nguyễn Thị Ngọc Tĩnh, Đinh Thị Thủy, Phạm Cử Thiện, Nguyễn Đức Hồng, Đoàn Văn Sơn (1999), Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá bống tượng (Oxyeleotris marmoratus Bleeker) ở thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài cấp thành phố.
 12. Trần Mai Thiên, Nguyễn Dương Dũng, Phạm Anh Tuấn, Đỗ Đoàn Hiệp, Nguyễn Công Thắng, Dương Văn Ninh, Đinh Văn Thành, Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Lợt, Huỳnh Hữu Ngãi, Phạm Cử Thiện (1998), Lưu giữ nguồn gen và giống thủy sản nước ngọt. Đề tài cấp Bộ.
 13. Nguyễn Văn Hảo, Phạm Cử Thiện, Đinh Thị Thủy, Phạm Văn Khánh, Phạm Công Thành, Huỳnh Hữu Ngãi, ĐặngVăn Trường (1995), Đặc điểm sinh học sinh sản và sinh sản nhân tạo cá bống tượng. Đề tài cấp Bộ.

 

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 SEARCH 

 Visitors 

 Trực tuyến 

We have 659 guests online

 Vụ KHCN 

May 2023
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

 Public Opinion 

Nâng cao chất lượng dạy học toán

TS. Nguyễn Thị Minh Hồng - Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc Hội thảo KHPTO - Trong hai ngày 19 và 20/4, Trường đại học sư phạm TP.HCM phối hợp với Trường đại học Grenoble Alpes (Pháp) tổ...