Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Công văn phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp” năm 2012 PDF. In Email
Thứ năm, 15 Tháng 12 2011 17:00

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

TP. HỒ CHÍ MINH

 
Số:           /ĐHSP-KHCN&MT-TCKH

V/v phát động tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  


TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:     Trưởng đơn vị

 

Để chào đón Tết Nguyên đán năm Nhâm Thìn, Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm phối hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học phát động Tuần lễ “Công sở văn minh, môi trường sạch đẹp”. Để thực hiện tốt Tuần lễ này, Trường yêu cầu các đơn vị thực hiện các công việc sau:

1.  Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên phát động phong trào không xả rác trong lớp học và nơi công cộng trong toàn thể đoàn viên, hội viên;

2.  Phòng Công tác Chính trị và Học sinh Sinh viên tuyên truyền về ý nghĩa của tuần lễ này và cử cán bộ tham gia thành viên đoàn kiểm tra (theo danh sách đính kèm).

3.  Các đơn vị trực thuộc tổ chức tổng vệ sinh phòng làm việc và các khu vực được phân công trong Tuần lễ từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012.

4.  Ban An toàn lao động, vệ sinh và môi trường sư phạm kết hợp với Trạm Y tế, Phòng Khoa học Công nghệ Môi trường và Tạp chí Khoa học cử cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra vệ sinh (theo danh sách đính kèm).

5.  Đoàn kiểm tra làm việc và chấm điểm trong 02 ngày (thứ 5 ngày 05/01/2012 và thứ 6 ngày 06/01/2012) tại các đơn vị (lịch làm việc của đoàn kiểm tra vệ sinh kèm theo).

6.  Kết quả kiểm tra tại các đơn vị sẽ được khen thưởng bằng hiện kim và là một trong các nội dung để xét thi đua cuối năm học.

7.  Các Trưởng đơn vị có cán bộ tham gia đoàn kiểm tra tạo điều kiện để các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.

Đề nghị các đơn vị quán triệt thực thiện tốt tinh thần công văn này.

Nơi nhận:

-          Như trên;

-         Lưu TCHC, KHCN&MT-TCKH

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

PGS, TS. Nguyễn Kim Hồng

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 788 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Hai 2023
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5