Khoa Giáo dục Mầm non - Department of Early Childhood Education
Giáo duc trẻ em, kiến tạo tương lai - Shaping mind, Shaping the world
 

 
Hướng dẫn xét khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non PDF. In Email
Thứ hai, 24 Tháng 11 2014 06:14

Hướng dẫn xét khen thưởng tại Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non

Số tư liệu: 5678/BGDĐT-GDMN
Ngày ban hành: 14-10-2014
Tệp đính kèm: 5678GDMN.doc

Kính gửi:            - Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các tỉnh, thành phố

 

Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-MTTW-BGDĐT ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc về các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn xét khen thưởng cho các tập thể và cá nhân nhân dịp tổ chức Hội nghị như sau:

I- Đối tượng khen thưởng

Các tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có nhiều đóng góp đối với sự phát triển giáo dục mầm non trong các cơ sở giáo dục mầm non do tổ chức hoặc cá nhân tôn giáo thành lập, góp phần phát triển giáo dục mầm non tại địa phương theo Luật Giáo dục.

Số lượng tập thể và cá nhân của các tỉnh, thành phố đề nghị khen thưởng theo bảng phân bổ gửi kèm.

II- Hình thức khen thưởng

Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (25 Bằng khen); Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (25 Bằng khen).

III- Nguồn kinh phí: Kinh phí khen thưởng do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng chịu trách nhiệm theo dự toán kinh phí.

IV- Căn cứ phân bổ chỉ tiêu khen thưởng

Căn cứ số lượng trường mầm non và nhóm, lớp độc lập có yếu tố tôn giáo theo báo cáo số liệu của các sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo tính đến hết tháng 3 năm 2014 (hướng dẫn báo cáo tại công văn số 533/BGDĐT-GDMN ngày 11/2/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tình hình hoạt động của các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập) để phân bổ chỉ tiêu khen thưởng cho tập thể và cá nhân như sau:

1. Đối với tập thể: Những tỉnh/thành phố có quy mô từ 03 trường mầm non trở lên, có nhiều nhóm, lớp mầm non độc lập do tổ chức hoặc cá nhân tôn giáo thành lập.

2. Đối với cá nhân: Các tỉnh/thành phố có quy mô từ 04 trường mầm non trở lên hoặc các tỉnh/thành phố chưa có quy mô trường nhưng có quy mô từ 10 nhóm, lớp mầm non độc lập trở lên do tổ chức hoặc cá nhân tôn giáo thành lập.

 

Nội dung chi tiết của văn bản đề nghị xem tại tệp đính kèm./.

 


 Lượt truy cập 

 Tuyển dụng 

Trường Mầm non Tây Úc - thông báo tuyển dụng

...

Trường Mầm non Tổ Ong Vàng - thông báo tuyển dụng


Thông tin tuyển dụng GVMN - CT TNHH DV Dục An

Công ty TNHH DV Dục Anh là công ty chuyên về Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục làm cơ sở hình thành chuỗi hệ thống trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng phương pháp Montessori. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển giáo viên Mầm non có nghiệp vụ, khả năng giao tiếp tốt làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và mô phạm. 1. Vị trí tuyển dụng: -        Giáo viên mầm...
 

 Đăng nhập 
 Tin tức - Sự kiện 

Hội thi Nghiep vụ sư phạm của toàn thể SV khoa GDMN

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017 - 2018 A. Thể lệ cuộc thi Mỗi lớp thành lập 2 đội bao gồm 12 sinh viên (bao gồm khóa 40, 41, 42, 43). Các đội sẽ thi vòng 1, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có điểm cao nhất ở các khóa để thi ở vòng 2 (chung kết xếp hạng). B. Thời gian tổ chức Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi: + Vòng 1: Sáng thứ 4 (18/10/2017) + Vòng 2 (Chung kết xếp...