Chose Language

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Chose Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Đào Thị Hoàng Hoa PDF Print E-mail
Tuesday, 24 June 2014 02:39

A- PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên :

Đào Thị Hoàng Hoa

Ngày tháng năm sinh :

15/10/1984

Quê quán :

Nghệ An

Học vị:

Thạc sĩ ,           năm công nhận: 2010

Chức danh :


Môn giảng dạy:

-          Lí luận và phương pháp dạy học Hóa học 1

-          Kiểm tra đánh giá trong dạy học Hóa học

-          Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm thường xuyên

-          Dạy học Intel

-          Tin học ứng dụng trong dạy học Hóa học

Đơn vị công tác :

Khoa Hóa, Đại học Sư phạm Tp.HCM

Địa chỉ liên lạc : 280 An Dương Vương, P.4, Quận 5, TP.HCM
Điện thoại : 8254658

B- PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Đào Thị Hoàng Hoa (2012), Rèn luyện kĩ năng kiểm tra đánh giá cho sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Chương trình dạy học Intel”, Tạp chí Khoa học và Giáo dục Đại học Sư phạm Đà Nẵng, 2(01), 100-107
 2. Đào Thị Hoàng Hoa (2012), Vận dụng các cấu trúc dạy học hợp tác vào giảng dạy Hóa học phổ thông, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 39(73), 126-135
 3. Đào Thị Hoàng Hoa (2013), Thực trạng dạy học học phần “Tập giảng” cho sinh viên khoa Hóa học tại trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 42(76), 103-111
 4. Đào Thị Hoàng Hoa (2013), Đánh giá hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm của sinh viên sư phạm Hóa học thông qua học phần “Tập giảng”, Tạp chí khoa học Trường Đại học Quy Nhơn, số 1 tập VII năm 2013, 5-11
 5. Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh, Phan Thiên Thanh (2013), Đánh giá hiệu quả của việc sử dụng bài giảng điện tử vào dạy học bài Hiđro sunfua lớp 10 ban nâng cao, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 48(82), 164-171
 6. Đào Thị Hoàng Hoa (2014), Dạy học Hóa học bằng Tiếng Anh theo định hướng tích hợp nội dung và ngôn ngữ, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 54(88), 19-29
 7. Hoa Dao, Nhung Pham (2014), Performance assessment: Perspectives from Vietnamese teacher candidates and instructors - A case study, Hue International Conference

Đề tài khoa học

 1. Đào Thị Hoàng Hoa (2013), Một số biện pháp nâng cao hiệu quả rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Khoa Hóa Đại học Sư phạm TP.HCM, Đề tài Nghiên cứu khoa học cấp cơ sở mã số CS.2012.19.23, Đại học Sư phạm TP. HCM. Xếp loại Tốt
 2. Đào Thị Hoàng Hoa, Thái Hoài Minh (đồng chủ nhiệm) (2013), Xây dựng hệ thống bài giảng điện tử Hóa học phổ thông có tích hợp các phần mềm dạy học tích cực, hiện đại, Đề tài nghiên cứu khoa học thuộc chương trình Vườn Ươm sáng tạo khoa học và công nghệ trẻ, TP.HCM, đang thực hiện.
 3. Nguyễn Kim Dung, Đào Thị Hoàng Hoa (thành viên) (2011), Xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng học tập học sinh THPT, nghiệm thu năm 2011
 4. Nguyễn Kim Dung, Đào Thị Hoàng Hoa (thành viên) (2014), Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá trường trung học có yếu tố nước ngoài, đề tài cấp thành phố,  nghiệm thu năm 2014 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

We have 614 guests online

 Vụ KHCN 

February 2023
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5