Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  
Nguyễn Vĩnh Khương PDF. In Email
Thứ sáu, 30 Tháng 11 2012 07:20

 

A. PHẦN BẢN THÂN

Họ và tên:
Nguyễn Vĩnh Khương
Ngày sinh: 24 – 6 – 1979
Quê quán: Bình Định
Học vị: Thạc sĩ, NCS                                ,năm công nhận: 2012
Chức danh: ,năm được phong:
Đơn vị công tác: Phòng Khoa học Công nghệ và Môi trường – Tạp chí Khoa học
Địa chỉ liên lạc: 280 An Dương Vương, P.4, Q.5, TP.HCM
Điện thoại:
Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

B. PHẦN DANH MỤC

Bài báo

 1. Nguyễn Vĩnh Khương (2013), Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2008-2012, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, Số 45, tr. 99-104.
 2. Nguyễn Vĩnh Khương (2013), Biện pháp quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Giáo dục và Xã hội.
 3. Nguyễn Vĩnh Khương (2013), Đánh giá hoạt động khoa học và công nghệ của giảng viên trẻ tại Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Tạp chí Khoa học & Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm – Đại học Đà Nẵng, số 7 (02).
 4. Nguyễn Vĩnh Khương (2013), Phân tích nhu cầu giáo dục mầm non tại TPHCM làm cơ sở phát triển đội ngũ giáo viên mầm non, Hội thảo khoa học: “Đào tạo nhân lực trong giai đoạn hội nhập và phát triển kinh tế”, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Số ĐKXB: 1448-2013/CXB/06-117/ThG.
 5. Nguyễn Vĩnh Khương và cộng sự (2013), Mô hình thử nghiệm bộ công cụ đánh giá sự phát triển nhận thức của trẻ mẫu giáo 5 tuổi, Hội thảo khoa học: “Công cụ theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo 5 tuổi”, Trường CĐSP TW TPHCM, Số ĐKXB: 1510-2013/CXB/01-345/ĐHSPTPHCM.
 6. Nguyễn Vĩnh Khương (2011), Tìm hiểu về hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, Số 31.
 7. Nguyễn Vĩnh Khương (2012), Tự đánh giá một số kỹ năng trong nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ tại Tp. HCM hiện nay”, Tạp chí Dạy và học ngày nay, Số 4.
 8. Nguyễn Vĩnh Khương (2012), “Thực trạng quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh”, Tạp chí Khoa học, Trường ĐH Sư phạm Tp. HCM, Số 37.
 9. Trần Hoàng, Nguyễn Vĩnh Khương (2012), “Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ”, Hội thảo khoa học Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP HCM, Tr. 181-185.

Đề tài nghiên cứu

 1. Nguyễn Vĩnh Khương (2012), Quản lí hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên Trường ĐH Sư phạm TP HCM. Luận văn Thạc sĩ Quản lí Giáo dục, Trường ĐH Sư phạm TP HCM.
 2. Nguyễn Vĩnh Khương (2012), Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2012, mã số CS.2012.19.70.
 3. Nguyễn Vĩnh Khương (2013), Triển khai xây dựng phần mềm quản lý hoạt động khoa học và công nghệ tại Trường ĐH Sư phạm TPHCM. Đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2013.
 4. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2013), Phát triển đội ngũ giáo viên đáp ứng nhu cầu giáo dục mầm non ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2013, mã số B2012.19.08.
 5. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2013), Giải pháp phân luồng học sinh Khmer vùng Đồng bằng Sông Cửu Long sau Trung học cơ sở và Trung học phổ thông. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2013, mã số B2012.19.09.
 6. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Phát triển kỹ năng mềm cho sinh viên các trường Đại học Sư phạm. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2012, mã số B2012.19.05.
 7. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Nghiên cứu, xây dựng hệ thống bài tập thực hành trị liệu cho học sinh lớp 1 mắc chứng khó đọc ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2012, mã số B2012.19.06.
 8. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Xây dựng hệ thống bài tập chỉnh âm cho trẻ từ 3 đến 9 tuổi bị khe hở môi vòm hầu tại Tp. HCM. Đề tài KH&CN cấp Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM năm 2012.
 9. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2011), Thực trạng và một số giải pháp giáo dục trẻ tăng động giảm chú ý tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2011, mã số B2011.19.01.

Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2010), Thực trạng chuẩn bị biểu tượng về số cho trẻ mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) vào trường phổ thông ở một số trường mầm non nội và ngoại thành TPHCM. Đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2010, mã số B2010.19.53.

 1. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Thử nghiệm chỉnh âm cho trẻ dị tật bộ máy phát âm do hội chứng Treacher Collin. Đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2010, mã số CS.2010.19.119.
 2. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Phương tiện lượng giá khả năng phát âm của trẻ 3 tuổi tại một số cơ sở trị liệu âm ngữ ở TP.Hồ Chí Minh. Đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2012, mã số CS.2012.19.20.
 3. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Biện pháp tâm lý khắc phục khi trẻ biếng ăn trong giai đoạn từ 1 đến 6 tuổi. Đề tài KH&CN cấp Cơ sở năm 2011, mã số CS.2011.19.124.
 4. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2011), Nhận thức về trí tuệ xã hội và các biện pháp phát triển trí tuệ xã hội cho trẻ từ 6 – 11 tuổi của phụ huynh trên địa bàn Tp. HCM. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số CS.2011.19.01.DA
 5. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2012), Thực nghiệm một số biện pháp khắc phục tình trạng biếng ăn tâm lý cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số  CS.2012.19.01.DATK.
 6. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2011), Nhận thức và tháí độ của sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh đối với nghề dạy học. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số  CS.2011.19.36.
 7. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2011), Thực trạng đội ngũ giám thị ở trường phổ thông tại Tp.HCM. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số CS.2011.19.37.
 8. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2011), Thực trạng điều chỉnh xúc cảm của người làm công tác tham vấn tâm lý. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số CS.2011.19.41.
 9. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2010), Thư mục “Đổi mới giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2005-2010. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số CS.2010.19.122.
 10. Nguyễn Vĩnh Khương (Thành viên) (2005), Quá trình số hóa Giáo trình phục vụ cho việc dạy và học tại Trường ĐHSP TPHCM. Đề tài KH&CN cấp Trường, mã số CS.2005.23.78.

Sách

 1. Huỳnh Văn Sơn (chủ biên), Nguyễn Vĩnh Khương (2012), Phát triển kĩ năng mềm cho sinh viên đại học sư phạm, Hà Nội, Nhà xuất bản Giáo dục. 320 tr.
 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 1023 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Tư 2024
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5