Lựa Chọn Ngôn Ngữ

Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)

Lựa Chọn Site


Phòng Khoa học Công nghệ & Môi trường - Tạp chí Khoa học
  

Tạp chí Khoa học - ĐHSP TP.HCM

Album hình

LIÊN KẾT

Biểu mẫu SVNCKH PDF. In Email
Thứ ba, 13 Tháng 11 2012 03:50

Các biểu mẫu quản lí đề tài NCKH của SV

Mẫu 1 - SV NCKH

Đơn đăng kí tham gia NCKH

Mẫu 2 - SV NCKH

Thuyết minh đề tài NCKH của SV

Mẫu 3 - SV NCKH

Hợp đồng triển thực hiện đề tài NCKH của SV

Mẫu 4 - SV NCKH

Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH của sinh viên

Mẫu 5 - SV NCKH

Phiếu đánh giá đề tài NCKH của SV

Mẫu 6 - SV NCKH

Biên bản họp hội đồng đánh giá đề tài NCKH của SV

Mẫu 7 - SV NCKH

Tổng hợp danh sách SV đăng kí thực hiện đề tài

Mẫu 8 - SV NCKH

Trang bìa của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 9 - SV NCKH

Trang bìa phụ của báo cáo tổng kết đề tài

Mẫu 10 - SV NCKH

Thông tin kết quả nghiên cứu của đề tài (dành cho đề tài tham gia giải thưởng cấp Bộ)

Mẫu 11 - SV NCKH

Thông tin về SV chịu trách nhiệm chính thực hiện đề tài (dành cho đề tài tham gia giải thưởng cấp Bộ)

 


Dịch vụ cung cấp thông tin của Sở KH và CN TP.HCM

 Trực tuyến 

Hiện có 846 khách Trực tuyến

 Vụ KHCN 

Tháng Mười Hai 2022
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1