Khoa Ngữ Văn
  
Trang chủ Nghiên cứu khoa học VĂN HỌC VIỆT NAM HỘI THẢO "VĂN HỌC TRUNG TÂM/NGOẠI BIÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ"
HỘI THẢO "VĂN HỌC TRUNG TÂM/NGOẠI BIÊN: NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ" PDF. In Email
Thứ hai, 10 Tháng 9 2012 03:17

Thư mời viết tham luận hội thảo

 

“VĂN HỌC TRUNG  TÂM/NGOẠI BIÊN:

NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ THUYẾT VÀ LỊCH SỬ”

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2012

Kính gửi:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội dự định tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia:  “Văn học trung tâm/ngoại biên: Những vấn đề lí thuyết và lịch sử”. Kính mời quý vị viết tham luận cho hội thảo.

 

Sau đây là một số thông tin giúp quý vị hình dung cụ thể hơn:

 

1. Về tính cấp thiết của chủ đề Hội thảo:

- Ở ta, văn học ngoại biên ("Littérature périphérique", "peripheral literature") chưa bao giờ được bàn luận và nghiên cứu như một vấn đề lý thuyết. Hệ thống lí luận về tiến trình văn học được sử dụng hơn nửa thế kỷ nay trong các trường đại học, cao đẳng thực chất là hệ thống lí thuyết về các nền văn học trung tâm. Mô hình lịch sử một trung tâm mâu thuẫn trực tiếp với thực tiễn vận động đa dạng và phức tạp của đời sống văn học, vì thế, hệ thống lí thuyết này lộ rõ tính kinh viện, ngày càng trở nên xơ cứng.

- Từ ngày Đổi mới, chúng ta chứng kiến cấu trúc của nền văn học dân tộc có nhiều thay đổi: ngoài dòng văn học truyền thống ở trung tâm, đã và đang có sự phát triển rầm rộ của các dòng văn học ngoại biên. Nhưng các dòng văn học này chưa được quan tâm đúng mức, ngang tầm với sự phát triển của nó.

Tình hình trên đòi hỏi giới nghiên cứu phải đưa ra được những khái quát lý thuyết về văn học trung tâm/ngoại biên. Nhưng muốn có tư liệu để khái quát lí thuyết, chúng ta phải khảo sát kỹ lưỡng lịch sử phát triển của văn học trung tâm/ngoại biên qua các thời đại, ở nhiều khu vực khác nhau.

 

2. Chủ đề của Hội thảo:

- Những vấn đề lí thuyết về văn học “trung tâm/ngoại biên”.

- Những vấn đề lịch sử của văn học “trung tâm/ngoại biên”.

 

3. Nội dung cụ thể:

Hội thảo mong muốn nhận được các tham luận nghiên cứu theo những hướng cơ bản sau đây:

+ Về lí thuyết văn học trung tâm/ngoại biên:

- “Trung tâm/ngoại biên” như một vấn đề lý thuyết cấu trúc văn hoá - xã hội,

- “Trung tâm/ngoại biên” như một vấn đề lí thuyết cấu trúc văn học,

- “Trung tâm/ngoại biên” như một vấn đề lý ký hiệu học,

- “Trung tâm/ ngoại biên” như một vấn đề lí thuyết tâm lí học - nghệ thuật,

- “Trung tâm/ngoại biên” như một bình diện lý thuyết tiếp nhận văn học.

+ Về lịch sử văn học ngoại biên:

- Văn học trung tâm/ngoại biên Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử: trung đại và hiện đại.

- Quá trình ngoại biên hoá của các nhà trí thức, nhà văn trung tâm sau 1975,

- Các dòng văn học ngoại biên Việt Nam sau 1975,

- Sự chuyển đổi của chức năng văn học sau 1975,

- Sự xuất hiện các đề tài, chủ đề, hình tượng  văn học ngoại biên sau 1975,

- Ngoại biên hoá về khuynh hướng và phong cách sáng tác sau 1975,

- Khuynh hướng ngoại biên hoá ngôn ngữ văn học sau 1975.

- Văn học ngoại biên thế giới qua các thời kỳ lịch sử.

 

4. Thời gian:

- Thời hạn đăng ký đề tài và gửi tóm tắt báo cáo: 15/07/2012 (theo mẫu và gửi qua email).

- Thời hạn nộp tham luận: 30/10/ 2012 (xin gửi qua email).

- Thời gian hội thảo: dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng 12/2012.

 

5. Địa điểm tổ chức hội thảo:

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

 

6. Quy cách văn bản:

Sử dụng mã chữ Unicode, font: Times New Roman, cỡ chữ 14, cách dòng đơn, chừa lề tự động, dài không quá 15 trang.

Tài liệu trích dẫn hoặc nguồn lưu trữ đặt ở cuối bài viết (dùng thủ công, không dùng chế độ “Endnotes” tự động).

 

7. Ban tổ chức hội thảo:

+ Trưởng ban: Hiệu Trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội,

+ Các Phó ban: Chủ nhiệm Khoa Ngữ Văn ĐHSP Hà Nội, Chủ nhiệm Bộ môn Lí luận văn học.

+ Các ủy viên: Các thành viên trong Bộ môn Lí luận văn học.

8. Hỗ trợ của hội thảo:

Tham luận được sử dụng sẽ được trả nhuận bút và một số sẽ được tuyển đưa vào  kỷ yếu của hội thảo được xuất bản sau đó.

Khách đến tham dự tự túc phương tiện đi lại và chi phí lưu trú.

 

9. Địa chỉ liên hệ:

- Tổ Lí luận văn học, Khoa Ngữ Văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội

-  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Thông tin về hội thảo, tóm tắt và toàn văn báo cáo sẽ được đăng tải trên website: http://nguvan.hnue.edu.vn

Chủ nhiệm khoa Ngữ Văn

PGS,TS Đỗ Việt Hùng

 

THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG

THẦY GIÁO BÙI MẠNH NHỊ: "RÓT CHO ĐẦY VĨNH CỬU/ UỐNG CHO CẠN THOÁNG QUA" (TRẦN QUỐC TOÀN)

THẦY GIÁO BÙI MẠNH NHỊ: “RÓT CHO ĐẦY VĨNH CỬU/UỐNG CHO CẠN THOÁNG QUA” Trần Quốc Toàn Phó giáo sư - Tiến sĩ khoa học Bùi Mạnh Nhị từng có trang giáo...

Thông báo về việc hỗ trợ khai thác nguồn học liệu trực tuyến trong thời gian giãn cách

THÔNG BÁO V/V HỖ TRỢ KHAI THÁC NGUỒN HỌC LIỆU TRỰC TUYẾN TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH   Nhằm hỗ trợ Quý Thầy/Cô, các Anh/Chị sinh viên, học viên, nghiên cứu...
 

Học vụ

Thông báo V/v Thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG HỌC PHÍ, CHI PHÍ SINH HOẠT ĐỐI VỚI SINH VIÊN SƯ PHẠM (ÁP DỤNG TỪ KHOÁ TUYỂN SINH NĂM HỌC 2021 - 2022,...

Thông báo V/v Thực hiện chính sách miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy Năm học 2021-2022

THÔNG BÁO V/V THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY NĂM HỌC 2021 - 2022     ...
 

Đoàn TN - Hội SV

THÔNG BÁO VỀ HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CỦA SINH VIÊN KHOA NGỮ VĂN TRƯỜNG ĐHSP TP. HCM NĂM HỌC 2008 - 2009

1/ Mục đích ý nghĩa: Trường ĐHSP là trường có nhiệm vụ hướng nghiệp dạy nghề rất rõ ràng. Đồng thời với việc được trang bị kiến thức về khoa...

 BÀI MỚI NHẤT