Thông báo hủy một số lớp học phần của phòng Đào tạo PDF. In Email
Thứ ba, 14 Tháng 2 2012 14:19

Kính mời quý Thầy/Cô cùng các sinh viên K36 xem thông tin cụ thể về việc hủy một số lớp học phần của phòng Đào tạo để tiến hành điều chỉnh lịch dạy và học của mình.
Nội dung chi tiết xin tham khảo tại địa chỉ sau: http://online.hcmup.edu.vn/default.aspx