Khoa Giáo dục Mầm non - Department of Early Childhood Education
Giáo duc trẻ em, kiến tạo tương lai - Shaping mind, Shaping the world
 

 

Chiêu sinh Lớp chuyên đề “Quản lí trường mầm non” Khóa 47 PDF. In Email
Thứ năm, 26 Tháng 7 2018 20:46

 
CHIEU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ “DẠY THỂ DỤC NHỊP ĐIỆU CHO TRẺ MẦM NON” KHÓA 34 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 20:29

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  /TB-ĐHSP

TP. Hồ Chí Minh, ngày        tháng 03  năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”

Khóa 34

Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh lớp chuyên đề bồi dưỡng Dạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non” chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng:

Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non và các đối tượng có nhu cầu.

 1. 2. Học phí: 675.000 đồng/học viên
 2. 3. Thời gian học:

- Từ 24/07/2018 đến ngày 24/08/2018 vào các buổi tối thứ 3, 5, 7 (18h00 – 21h00)

- Thời lượng: 45 tiết

 1. 4. Địa điểm học: Sân dãy A Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hố Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.
 2. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đềDạy thể dục nhịp điệu cho trẻ mầm non”.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5: Phòng A3.07

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (0164.515.3278), Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú

Nội dung: Họ tên – TDND K34 – số điện thoại

- Ví dụ: Nguyễn Văn A – TDND K34 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

-     Phòng KH-TC, khoa GDMN;                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-    Lưu : ĐT, TC-HC.

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

 
CHIÊU SINH LỚP CHUYÊN ĐỀ “QUẢN LÍ TRƯỜNG MẦM NON” KHÓA 46 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 20:25

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TB-ĐHSP

TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng  5 năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp chuyên đề bồi dưỡng “Quản lí trường mầm non

Khóa 46

Trường Đại Học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề “Quản lí trường mầm non chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng: Cán bộ quản lí, giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên mầm non và các đối tượng khác có nhu cầu.
 2. 2. Học phí toàn khóa:

-               2.500.000 đồng /học viên: (Đối với học viên đã có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 225 tiết.

-               3.300.000 đồng/học viên: (Đối với học viên chưa có bằng từ Trung cấp sư phạm Mầm non trở lên), thời lượng: 300 tiết

 1. 3. Thời gian học:

-               Từ 09/07/2018 đến ngày 09/01/2019.

- Các buổi tối thứ 2,4,6 (Tối: 17h30 – 21h00)

 1. 4. Địa điểm học:

-               Tại phòng A.211 Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

-               Địa chỉ: 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

 1. 5. Cấp giấy chứng nhận:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận hoàn thành chuyên đề “Quản lí trường mầm non.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5: Phòng A3.07

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (01645.153.278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513)

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú.

Nội dung: Họ tên – QLMN K46 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – QLMN K46 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

-     Phòng KH-TC, khoa GDMN;                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-     Lưu : ĐT, TC-HC.

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

 
Chiêu sinh Lớp chuyên đề “Hiệu trưởng trường mầm non” Khóa 15 PDF. In Email
Thứ hai, 02 Tháng 7 2018 20:17

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:        /TB-ĐHSP

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng  5  năm 2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

Lớp bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non

Khóa 15

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chiêu sinh khóa bồi dưỡng chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non” chi tiết như sau:

 1. 1. Đối tượng: Giáo viên tại các trường mầm non, sinh viên chuyên ngành Giáo dục Mầm non.
 2. 2. Học phí toàn khóa : 3.500.000 đồng/học viên
 3. 3. Thời gian học:

- Từ 14/07/2018 đến ngày 14/01/2019 vào buổi tối thứ 7 (17h30 – 21h00) và cả ngày chủ nhật (Sáng: 7h30 – 11h30, Chiều: 13h30 – 17h00)

- Thời lượng: 300 tiết

 1. 4. Địa điểm học:

Tại phòng A. 305 (thứ 7) và A. 305 (Chủ nhật)Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh - 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5.

 1. 5. Cấp chứng chỉ:

Kết thúc khóa học, học viên tích lũy đủ các học phần qui định sẽ được Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp chứng chỉ hoàn thành chuyên đề Hiệu trưởng trường mầm non”.

 1. 6. Liên hệ đăng kí học:

- Khoa Giáo dục Mầm non Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5: Phòng A3.07

- Liên hệ: Cô Trần Thị Thanh Tuyền (01645.153.278); Cô Nguyễn Kim Uyên (0974.930.513).

(gọi trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7; sáng 7h30 – 11h30, chiều 13h30 -19h)

- Học viên có thể đóng tiền qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

STK: 1606201051019 tại NH NN&PTNT Agribank chi nhánh An Phú.

Nội dung: Họ tên – HTMN K15 – số điện thoại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A – HTMN K15 – 09xx

- Miễn hoàn lại học phí.

Trân trọng./.

Nơi nhận: KT.HIỆU TRƯỞNG

-     Phòng KH-TC, khoa GDMN;                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

-     Lưu : ĐT, TC-HC.

PGS.TS. Huỳnh Văn Sơn

 
«Bắt đầuLùi11121314151617Tiếp theoCuối»

Trang 16 trong tổng số 17


 Lượt truy cập 

 Tuyển dụng 

Trường Mầm non Tây Úc - thông báo tuyển dụng

...

Trường Mầm non Tổ Ong Vàng - thông báo tuyển dụng


Thông tin tuyển dụng GVMN - CT TNHH DV Dục An

Công ty TNHH DV Dục Anh là công ty chuyên về Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục làm cơ sở hình thành chuỗi hệ thống trường mầm non tiêu chuẩn quốc tế ứng dụng phương pháp Montessori. Hiện nay chúng tôi có nhu cầu tuyển giáo viên Mầm non có nghiệp vụ, khả năng giao tiếp tốt làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và mô phạm. 1. Vị trí tuyển dụng: -        Giáo viên mầm...
 

 Đăng nhập 
 Tin tức - Sự kiện 

Hội thi Nghiep vụ sư phạm của toàn thể SV khoa GDMN

HỘI THI NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM NĂM HỌC 2017 - 2018 A. Thể lệ cuộc thi Mỗi lớp thành lập 2 đội bao gồm 12 sinh viên (bao gồm khóa 40, 41, 42, 43). Các đội sẽ thi vòng 1, sau đó Ban tổ chức sẽ chọn 4 đội có điểm cao nhất ở các khóa để thi ở vòng 2 (chung kết xếp hạng). B. Thời gian tổ chức Cuộc thi được tổ chức với 2 vòng thi: + Vòng 1: Sáng thứ 4 (18/10/2017) + Vòng 2 (Chung kết xếp...