Khoa Công Nghệ Thông Tin
Faculty of Information Technology
  
webmail

Lượt Truy cập

profile

Liên kết Website

Đoàn Hội Khoa CNTT

Trung tâm Tin học trường ĐH KHTN

Thông báo v/v Tổ chức cho Sinh viên Thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp NH 2016 - 2017 PDF In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016 10:43

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đã tích lũy đủ 100 tín chỉ các thông tin quan trọng cho việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 như sau:

1. Điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp:

 1. Tích lũy nhiều đủ 100 tín chỉ và điểm trung bình tích lũy lớn hơn hay bằng 2.8  được xem như đủ điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp.
 2. Mỗi khoá luận sẽ được thực hiện bởi nhóm từ 1-2 sinh viên (khoa khuyến khích nhóm 2 sinh viên thực hiện) do các sinh viên tự chọn lựa.
 3. Các nhóm sinh viên chủ động liên hệ với GV để xin được hướng dẫn.
 4. Bảo vệ khoá luận:
 • Khoa CNTT sẽ tổ chức bảo vệ khóa luận vào tuần từ 2-5 tháng 5/2017.
 • Nếu sinh viên không hoàn thành khóa luận, hoặc có nhu cầu chuyển sang hình thức học các chuyên đề tốt nghiệp. Sinh viên Sp Tin, CNTT: thực hiện một đồ án tốt nghiệp và học một học phần trong nhóm học phần tốt nghiệp của ngành hoặc chuyên ngành đã chọn.
 • Đã hoàn thành khoá luận và được giáo viên hướng dẫn đồng ý cho bảo vệ.
 • Nộp khoá luận đúng hạn và đúng mẫu quy định.

2. Quy trình nhận đề tài khoá luận tốt nghiệp:

 • Sinh viên tham khảo danh sách các đề tài khoá luận tốt nghiệp trên site của khoa tại địa chỉ: http://fit.hcmup.edu.vn/ (trước ngày 10/9/2016). Bên cạnh các đề tài đã được công bố, các nhóm sinh viên có thể đề xuất đề tài của mình và thuyết phục GV đồng ý hướng dẫn.
 • Sinh viên chủ động liên hệ với GV để xin được hướng dẫn.
 • Nhóm SV nộp đơn đăng ký đề tài theo Mẫu 03 kèm chữ ký của GVHD  về văn phòng khoa (cô Thanh hoặc cô Nguyên) trước ngày 17/9/2016.

3. Các mốc thời gian quan trọng:

 • Trước 10/9/2016: SV tìm GVHD và đăng ký đề tài theo Mẫu 03.
 • 10/9 - 17/9/2016: Sinh viên nộp bản đăng ký (Mẫu 03) về văn phòng khoa (cô Thanh hoặc Nguyên)
 • Từ 17/9/2016: Bắt đầu tính thời gian thực hiện khoá luận
 • 07/11 - 12/11/2016: Khoa tổ chức cho sinh viên báo cáo đề cương sau hai tháng làm việc với thầy/cô hướng dẫn
 • 12/11/2016: Xét tiếp tục thực hiện đề tài: Giảng viên hướng dẫn và sinh viên cùng xem xét điều kiện tiếp tục làm khoá luận.
 • 2 - 6/5/2017: Tổ chức bảo vệ
Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016 10:54
 
Thông báo v/v Thực hiện Tiểu luận Tốt nghiệp đợt HK1 NH 2016 - 2017 PDF In Email
Thứ sáu, 26 Tháng 8 2016 10:29

Tất cả các sinh viên (cả 2 ngành Sư phạm Tin học & Công nghệ Thông tin) không làm Luận văn Tốt nghiệp và đã tích lũy đủ 100 tín chỉ trở lên đều phải thực hiện Tiểu luận Tốt nghiệp. Sinh viên có thể chọn lựa 01 trong 02 đợt để đăng ký thực hiện:

 • Đợt 1: Đầu tháng 9 đến 15/12/2016.
 • Đợt 2: Từ tháng 1 đến hết tháng 4/2017.

Sinh viên tự liên hệ Giáo viên Hướng dẫn để nhận để tài và nộp Đơn đăng ký (theo mẫu) về Văn phòng Khoa cho cô Nguyên, hạn chót: Sáng thứ 4 ngày 29/09/2016.

Lưu ý:

 • Sinh viên phải đăng ký học phần "Tiểu luận Tốt nghiệp" trong đợt đăng ký môn học, học kỳ 1 năm học 2016 - 2017.
 • Mỗi Tiểu luận Tốt nghiệp do 01 sinh viên thực hiện, mỗi giảng viên hướng dẫn tối đa 10 sinh viên thực hiện.
 
«Bắt đầuLùi12345678910Tiếp theoCuối»

Trang 1 trong tổng số 220
          Tin tức Khoa - Phòng Ban   
          Tin tức và Thông báo đào tạo   


 Tin mới cập nhật 

Thông báo v/v Tổ chức cho Sinh viên Thực hiện Khóa luận Tốt nghiệp NH 2016 - 2017

Khoa CNTT thông báo đến các sinh viên đã tích lũy đủ 100 tín chỉ các thông tin quan trọng cho việc thực hiện khoá luận tốt nghiệp năm học 2016-2017 như sau: 1. Điều kiện thực hiện khoá luận tốt nghiệp: Tích lũy nhiều đủ 100 tín chỉ...
 

 Tuyển dụng